Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Văn hóa công sở” tại cơ quan Ban Dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022). 

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2022), sáng ngày 07/6/2022 cơ quan Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng 05 năm (2017-2022) thực hiện phong trào thi đua "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết hợp  Sơ kết 03 năm (2019-2022) thực hiện phong trào thi đua “ Văn hóa công sở” tại Ban Dân tộc.. Tham dự có đồng chí A Lăng Mai - Trưởng Ban Dân tôc;  đồng chí Đặng Tấn Giản và Hà Ra Diêu, Phó Trưởng Ban và cùng toàn thể đảng viên, công chức cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.