Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Văn hóa công sở” tại cơ quan Ban Dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022). 

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2022), sáng ngày 07/6/2022 cơ quan Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng 05 năm (2017-2022) thực hiện phong trào thi đua "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết hợp  Sơ kết 03 năm (2019-2022) thực hiện phong trào thi đua “ Văn hóa công sở” tại Ban Dân tộc.. Tham dự có đồng chí A Lăng Mai - Trưởng Ban Dân tôc;  đồng chí Đặng Tấn Giản và Hà Ra Diêu, Phó Trưởng Ban và cùng toàn thể đảng viên, công chức cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí  A Lăng Mai đã trao tặng Giấy khen của Trưởng ban cho  tập thể Phòng Chính sách và Tuyên truyền và 06 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; tặng Giấy khen cho  Văn phòng Ban và 05 nhân nhân  tiêu biểu xuất sắc trong  thực hiện phong trào “văn hóa công sở” tại cơ quan Ban Dân tộc. 

Tập thể Phòng Chính sách và Tuyên truyền được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022