Thông báo về việc dừng hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 10/3/2022

Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1186/UBND-NCKS về việc chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 1186/UBND-NCKS về việc chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh. Nội dung cụ thể như sau:

1. Số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (qua số điện thoại 0235.3833199, phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh) chính thức dừng hoạt động kể từ ngày 10/3/2022.

2. Các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị, góp ý về thủ tục hành chính và quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp được thực hiện qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 của tỉnh Quảng Nam, với các hình thức như sau:

- Điện thoại qua Tồng đài 1022: Gọi số cố định nhấn 1022; gọi số di động nhấn 0235.1022.

- Gửi nội dung tại: Mục tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Nam (quangnam.gov.vn); địa chỉ email Tổng đài 1022 Quảng Nam (1022@quangnam.gov.vn); kênh Zalo official account (1022 Quảng Nam) và kênh Fanpage Facebook (1022 Quảng Nam).

Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan