Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 29/6/2022, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh cơ bản ổn định; đồng bào các dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi về nhận thức trong phát triển sản xuất, trong học nghề, lập nghiệp, xây dựng đời sống nông thôn mới, nâng cao ý thức gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của từng dân tộc, tự thân nỗ lực vươn lên giảm nghèo bền vững. Các chương trình, chính sách, dự án đầu tư cho vùng miền núi đã khơi dậy nguồn lực trong dân, đã tập trung vào việc giải quyết các yêu cầu bức xúc, thiết thực về đời sống và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa mưa bão gây ra qua các năm, tuy đã có khắc phục rất nhiều nhưng đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025 tại 6 huyện nghèo vùng cao của tỉnh theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ vẫn lên đến 50,8%; Công tác giải phóng mặt bằng ở miền núi chưa đạt tiến độ đề ra. Tình hình nợ vốn đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia còn khó khăn; Tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy Ban Dân tộc rất kịp thời; nhằm giúp cho địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình theo Nghị quyết 88 của Quốc hội. Đồng thời cũng đề xuất nhiều nội dung liên quan về triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 , cụ thể như: Về nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình; Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025;  về ban hành Thông tư và tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Thông tư trong đầu tháng 7 năm 2022 để địa phương triển khai thực hiện; Về Quy định thời gian thực hiện nguồn vốn sự nghiệp trung ương phân bổ cho địa phương; thời gian thực hiện 01 năm (mười hai tháng) kể từ ngày Quyết định phân bổ vốn của trung ương; nhất là quan tâm đầu tư xây dựng điểm cầu trực tuyến từ TW đến địa phương (điểm cầu TW tại Ủy Ban Dân tộc và điểm cầu địa phương tại Ban Dân tộc hoặc cơ quan công tác Dân tộc tỉnh).

Tin liên quan