Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28/7/2022 tại hội trường Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28/7/2022 tại hội trường Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh  đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My; đại diện lãnh đạo các Phòng Dân tộc các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang; Văn phòng HĐND – UBND và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hiệp Đức; các Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản ổn định, các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi đã triển khai thực hiện đảm bảo nội dung theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần nhân dân vùng đồng bào DTTS. Thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, Trung ương giao cho Quảng Nam hơn hơn 1.300 tỷ đồng để phát triển 10 dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tuy nhiên,  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn 6 huyện nghèo của tỉnh còn rất cao, tỷ lệ 52.83%. Công tác giải phóng mặt bằng ở miền núi chưa đạt tiến độ đề ra. Tình hình nợ vốn đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia còn khó khăn. Tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 chậm phê duyệt, chậm vốn giai đoạn 2021 – 2025; tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực của Ban Dân tộc tỉnh, các Sở ngành và địa phương trong tham mưu thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề  nghị các Sở ngành và địa phương trong thời gian đến tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung  thuộc Đề án Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 như: Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG, tham mưu phân bổ vốn, xây dựng kế hoạch vốn năm 2023 …

Tin liên quan