Thông báo Về việc tiếp nhận công chức và tuyển dụng nhân viên bảo vệ làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2022; Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc giao định suất hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh, số lượng biên chế, định suất hợp đồng lao động được giao.

Ngày 12/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã ban hành Thông báo 652/TB-BDT về  nhu cầu tiếp nhận công chức và tuyển dụng nhân viên bảo vệ làm việc tại cơ quan ban Dân tộc tỉnh, nội dung cụ thể như sau:


I. TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tiếp nhận 

- Chỉ tiêu: 01 công chức.

- Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Chuyên viên theo dõi Chính sách Dân tộc.

- Mô tả vị trí việc làm: Quản lý và giám sát các dự án cơ sở hạ tầng thuộc thẩm quyền; Xây dựng kế hoạch, tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt chương trình); Lập hồ sơ quyết toán các dự án cơ sở hạ tầng thuộc thẩm quyền; Lập báo cáo về tình hình thực hiện chương trình.

- Đơn vị tiếp nhận: Ban Dân tộc tỉnh (Phòng Chính sách và Tuyên truyền)

2. Đối tượng tiếp nhận 

- Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. 

- Đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí công chức cần tiếp nhận

a) Tiêu chuẩn chung

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công tác.

- Có năng lực chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.

- Không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật, xem xét xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.

b) Yêu cầu cụ thể

 - Giới tính: Nam.

 - Độ tuổi: Từ 27 đến 35 tuổi. 

       - Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng.

- Kinh nghiệm: Đã trực tiếp thực hiện công tác tham mưu lĩnh vực: Xây dựng, Quản lý dự án trong cơ quan nhà nước từ 05 năm trở lên;

- Kỹ năng quản lý và giám sát dự án;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả;

- Ưu tiên: Người dân tộc thiểu số, người đã từng công tác ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

4. Thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận 

- Đơn đề nghị được tiếp nhận có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức (Trong đơn phải ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

 - Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan quản lý sử dụng công chức. 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- Bản photo phiếu đánh giá cán bộ, công chức (hằng năm) từ năm 2019-2021.

- Bản photo có chứng thực các giấy tờ: Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp Đại học, Quyết định tuyển dụng vào công chức, Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và các giấy tờ, tài liệu liên quan khác. 

Ghi chú: Trong trường hợp được tiếp nhận, phải nộp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo quy định về hồ sơ cán bộ, công chức.

5.  Quy trình tiếp nhận

 - Rà soát hồ sơ đảm bảo với yêu cầu của vị trí cần tiếp nhận.

 - Đánh giá mức độ phù hợp với vị trí cần tiếp nhận thông qua phỏng vấn, kiểm tra trực tiếp. 

- Thực hiện thủ tục điều động công chức theo quy định. 

II. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 hợp đồng.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Giới tính: Nam.

- Có quốc tịch Việt Nam. 

- Cư trú tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Trong độ tuổi lao động, từ 18 tuổi trở lên.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên: người có kinh nghiệm lái xe ô tô và đã từng công tác tại các cơ quan Nhà nước.

* Những người sau đây không gửi hồ sơ

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Thành phần hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin làm việc.

- Sơ yếu lí lịch (có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương).

- Giấy chứng nhận sức khỏe.

- Bản sao có công chứng: Hộ khẩu và CMND hoặc CCCD;

- Giấy xác nhận hạnh kiểm do UBND hoặc Công an địa phương xác nhận.

- Có Bằng tốt nghiệp lớp 12 và Bằng lái xe ô tô (nếu có).

4. Quy trình tuyển dụng

- Tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

- Tổ chức họp xét và quyết định tuyển chọn.

- Thông báo kết quả và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục hợp đồng lao động theo quy định.

Lưu ý: hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển không trả lại.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: 01 tháng kể từ ngày phát hành thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức và tuyển dụng nhân viên bảo vệ tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam (Số 09, Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ). 

Ban Dân tộc tỉnh chỉ nhận hồ sơ với các trường hợp thực hiện đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại thông báo này. 

3. Các thông tin liên quan, cần tìm hiểu, trao đổi cụ thể, đề nghị liên hệ:

+ Ông Trịnh Minh Nghĩa - Chánh Văn phòng, điện thoại: 0911 186 756 hoặc 0905 680 747. 

Ông Võ Văn Tiến - Trưởng phòng Chính sách & Tuyên truyền, điện thoại : 0905 010 821.

Vậy, Ban Dân tộc tỉnh trân trọng thông báo./.

Tin liên quan