Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam phối hợp Tổ chức lớp tập huấn về giảng dạy kiến thức dân tộc cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh

Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, từ ngày 22 đến ngày 24/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức Lớp tập huấn về giảng dạy kiến thức dân tộc cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh

Nhằm chuẩn bị đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh thời gian đến, từ ngày 22 đến ngày 24/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức Lớp tập huấn về giảng dạy kiến thức dân tộc cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, giảng viên Học viện Dân tộc và 22 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương huyện vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh.

Description: C:\Users\Admin\Dropbox\Nam 2022\Van Phong Ban\Lop boi duong CTDT 2022\A. Lop boi duong bao cao vien\Hinh anh\IMG_3808.JPG

Đồng chí Hà Ra Diêu, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phát biểu trong

Chương trình khai giảng Lớp tập huấn

Trong chương trình tập huấn, học viên được trang bị các phương pháp, kỹ năng truyền dạy, bồi dưỡng các chuyên đề về kiến thức dân tộc theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tôc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Description: C:\Users\Admin\Dropbox\Nam 2022\Van Phong Ban\Lop boi duong CTDT 2022\A. Lop boi duong bao cao vien\Hinh anh\IMG_3844.JPG

Giảng viên Học viện Dân tộc báo cáo trong Chương trình tập huấn

 

Qua 3 ngày làm việc, chương trình tập huấn đã giúp học viên nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Trên cơ sở kết quả tập huấn, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia lớp tập huấn của các học viên. Thông qua chương trình, các giảng viên, báo cáo viên đã được bồi dưỡng thêm kỹ năng, nghiệp vụ về giảng dạy kiến thức dân tộc; bổ sung cập nhật thêm những kiến thức mới về dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Đề án đề ra trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan