Hội nghị học tập, quán triết nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu của BCH Trung ương khóa XIII thành công tốt đẹp

Ngày 16/12/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu của BCH Trung ương khóa XIII cho toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan

Ngày 16/12/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu của BCH Trung ương khóa XIII cho toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan. 

Đồng chí Đặng Tấn Giản, Phó Bí thư chi bộ quán triệt 02 chuyên đề tại Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí A Lăng Mai, Bí thư chi bộ truyền đạt chuyên đề: Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;  Chỉ thị 31-CT/TU ngày 30/11/2022 về việc tổ chức Tết nguyên đán Quý Mão 2023;  Chỉ thị 30-CT/TU ngày 17/11/2022 tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ;

Đồng chí Hà Ra Diêu, Phó trưởng ban truyền đạt chuyên đề: về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

Đồng chí Đặng Tấn Giản, Phó Bí thư Chi bộ truyền đạt chuyên đề: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;  về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về năng lực cạnh tranh công nghiệp; hình thành được một số tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế; hoàn thành xây dựng chính phủ số; đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á. Để hiện thực hóa các mục tiêu, Nghị quyết cũng chỉ rõ 5 nhóm quan điểm chỉ đạo và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí A Lăng Mai – Bí thư chi bộ khẳng định, hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, bài bản; đồng thời phân tích, nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong các nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương sáu của BCH Trung ương khóa XIII.

Tin liên quan