Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ Tháng 1/2023.

Chiều ngày 17/01/2023, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ Tháng 1/2023. Hội nghị do Đ/c A Lăng Mai - Bí Thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì với sự tham dự đông đủ của 20 đảng viên thuộc Chi bộ Ban Dân tộc.

Theo đó, Hội nghị đã thông qua các nội dung dự thảo về: (1) Báo cáo tổng kết xây dựng đảng năm 2022; (2) Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; (3) Chương trình công tác năm 2023. Các nội dung trên đã được đảng viên Chi bộ tích cực nghiên cứu, phát biểu tham gia góp ý, bổ sung dự thảo và được chủ trì Hội nghị kết luận tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện dự thảo.