Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức buổi sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2023)

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí A Lăng Mai, Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc chủ trì; các đồng chí trong cấp ủy, Trưởng, phó các phòng chuyên môn và toàn thể đảng viên Chi bộ cơ quan.

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ cơ quan ôn lại lịch sử, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 93 năm xây dựng và trưởng thành; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là nhân tố quyết định thành tựu phát triển, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân và toàn hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền thành quả to lớn trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong năm 2022, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, nhìn nhận về một số tồn tại, hạn chế, cũng như thể hiện rõ quan điểm đối với vụ việc vi phạm liên quan đến “chuyến bay giải cứu”, hay một số vụ vi phạm pháp luật của một số cá nhân. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Đồng chí A lăng Mai- Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt