Cách kích hoạt tài khoản VNeID

Hướng dẫn nhanh:Vào ứng dụng VNeID > Nhập số định danh cá nhân và số điện thoại > Nhập mã OTP > Tạo mã passcode > Thiết lập câu hỏi bảo mật > Hoàn thành kích hoạt tài khoản

Hướng dẫn chi tiết

* Bước 1: Vào ứng dụng VNeID. Nhập số định danh cá nhân và số điện thoại.

Vào ứng dụng VNeID

 

Nhập số định danh cá nhân và số điện thoại.

* Bước 2: Nhập mã OTP được gửi về tin nhắn điện thoại

Nhập mã OTP được gửi về tin nhắn điện thoại

* Bước 3: Tạo mã passcode cho tài khoản của bạn. Mã passcode là một loại mã bảo mật, được sử dụng để xác thực khi bạn sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng VNeID.

Tạo mã passcode cho tài khoản

* Bước 4: Bạn thiết lập câu hỏi bảo mật. Thiết lập xong là bạn hoàn thành kích hoạt tài khoản rồi đấy

Bạn thiết lập câu hỏi bảo mật
hoàn thành kích hoạt

 

Tin liên quan