Tập thể Chi uỷ, lãnh đạo và công chức, người lao động Ban Dân tộc viếng hương nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 18/5, Chi uỷ, lãnh đạo và công chức, người lao động Ban Dân tộc do đồng chí A Lăng Mai -Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn tổ chức viếng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, tập thể Chi uỷ, lãnh đạo và công chức, người lao động Ban Dân tộc đã thành kính thắp nén hương bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân.