Ban Dân tộc tỉnh bàn giao Bia di tích Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam về huyện Nam Trà My quản lý, khai thác

Ngày 23/8, Ban Dân tộc tỉnh và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình (TT VHTT&TTTH) huyện Nam Trà My đã phối hợp tổ chức chương trình bàn giao, tiếp nhận Bia di tích Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam theo quyết định của UBND tỉnh. Tham dự chương trình, về phía cơ quan bàn giao và tiếp nhận có ông Hà Ra Diêu, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; ông Trịnh Minh Nghĩa – Chánh Văn phòng Ban Dân tộc, ông Trương Quốc Thêm – Phó Giám đốc phụ trách TT VHTT&TTTH huyện Nam Trà My; tham dự và chứng kiến chương trình bàn giao có ông Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nam Trà My, ông Hồ Xuân Ring- Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn Huyện.

Năm 2013, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương xây dựng Bia di tích lịch sử Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam và giao Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư. Đến năm 2019, công trình Bia Di tích lịch sử Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng. Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của công trình di tích gắn với định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương huyện Nam Trà My trong thời gian đến, ngày 25/7/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1548/QĐ-UBND điều chuyển Bia di tích Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam cho TT VHTT&TTTH huyện Nam Trà My thuộc UBND huyện Nam Trà My quản lý, sử dụng.