Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh sinh hoạt chuyên đề quý 3

Sáng 26/9, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Phát huy phong trào thi đua yêu nước trong đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí A Lăng Mai, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Chi bộ được nghe đồng chí Hà Ra Diêu, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo nội dung chuyên đề với 04 phần: (1) Quan điểm về thi đua yêu nước; (2) kết quả phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo lời Bác; (3) kết quả thực hiện phong trào thi đua tại Ban Dân tộc tỉnh; (4) giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian đến.

Đảng viên chi bộ đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những phong trào thi đua yêu nước nổi bật qua các thời kỳ; khẳng định sức sống và giá trị thiết thực của phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ A Lăng Mai đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên tập trung làm tốt một số nội dung, như: tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và tính tất yếu của phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời biểu dương, khen thưởng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; làm tốt vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong các đợt thi đua, đưa phong trào đi vào chiều sâu; cán bộ, đảng viên cần nhận thức và thấm nhuần sâu sắc về vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhất là tập trung triển khai và giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần hoàn thành mục tiêu của chi bộ, cơ quan, công đoàn đề ra.

Tin liên quan