Thông báo tiếp nhận công chức về công tác tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam thông báo tiếp nhận công chức về công tác tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tiếp nhận

Vị trí công chức cần tiếp nhận

Số lượng (người)

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Mô tả vị trí việc làm cần tiếp nhận

Kế toán viên 

01

Có bằng tốt nghiệp đại học kinh tế chuyên ngành kế toán/tài chính kế toán/kiểm toán trở lên.

Tham mưu xây dựng các kế hoạch, dự toán ngân sách hằng năm; thực hiện công việc tài chính, kế toán; theo dõi, kiểm soát, thẩm định tất cả các hợp đồng liên quan đến cung cấp dịch vụ của cơ quan; thực hiện thanh toán các chế độ, chính sách cho công chức, người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế cơ quan; theo dõi đóng BHXH, BHYT,… cho công chức, người lao động cơ quan theo quy định; đề xuất tổ chức triển khai kiểm kê tài sản theo quy định; báo cáo liên quan đến kế toán, tài chính, ngân sách theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.

2. Đối tượng tiếp nhận

Là công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ công chức năm 2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với công chức được tiếp nhận.

- Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có năng lực chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận;

- Có đủ sức khỏe đảm nhận công tác;

- Người tiếp nhận đang là công chức giữ ngạch theo quy định và phù hợp theo vị trí việc làm cần tiếp nhận.

- Có kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận từ 02 năm trở lên.

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi.

- Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự kể cả đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận. 

4. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận

- Đơn xin chuyển công tác của công chức về Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam;

- Văn bản thống nhất cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền nơi công chức đang công tác.

- Bản tự đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức (Kèm phiếu đánh giá công chức trong 02 năm gần nhất 2022, 2023).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức;

- Bản photo có chứng thực: Giấy khai sinh; các văn bằng (bao gồm bằng tốt nghiệp THPT), chứng chỉ (bao gồm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ) và kết quả học tập có liên quan; quyết định tuyển dụng vào công chức; quyết định bổ nhiệm ngạch công chức; quyết định chuyển ngạch, nâng ngạch,…; quyết định nâng lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền và các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan; 

- Sổ bảo hiểm xã hội; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày phát hành Thông báo đến hết ngày 20/01/2024 (trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hằng tuần)

- Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, số 09 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Nộp tại Văn phòng Ban)

- Các thông tin liên quan: Liên hệ ông Trịnh Minh Nghĩa-Chánh Văn phòng, số điện thoại: 0905680747 để tìm hiểu, trao đổi cụ thể.

Thời gian dự kiến kiểm tra hồ sơ, gặp mặt người đăng ký: từ ngày 22-/01/2024 đến ngày /25/01/2024.

Lưu ý: Ban Dân tộc tỉnh chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu và do người đăng ký tiếp nhận trực tiếp đến nộp. Hồ sơ được bỏ vào phong bì và ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ. Không trả hồ sơ nếu không được xét chọn.

Tra cứu văn bản Thông báo của Ban Dân tộc tỉnh tại link: https://bandantoc.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/bandantoc/pages_van-ban/chi-tiet-van-ban?dDocName=PORTAL545755

Tin liên quan