Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 kiểm tra công tác tổ chức Đại hội tại đơn vị đại hội điểm Bắc Trà My

Chiều ngày 26/3, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh làm Trưởng Đoàn, đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh làm Phó Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ IV năm 2024.

Nhằm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ IV năm 2024, tại Thông báo số 70/TB-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh đã thống nhất chọn huyện Bắc Trà My là đơn vị tổ chức Đại hội điểm. Do vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My có ý nghĩa lớn không chỉ đối với địa phương, đồng bào các DTTS huyện mà còn đặc biệt quan trọng đối với công tác tổ chức Đại hội của các huyện nói riêng, tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024 nói chung.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phát biểu chỉ đạo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội điểm tại huyện Bắc Trà My

Tại chương trình làm việc, Thường trực UBND huyện, Ban Chỉ đạo Đại hội huyện báo cáo với Đoàn công tác kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo nội dung kế hoạch và mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong thời gian qua, căn cứ quy định của Uỷ ban Dân tộc, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp chính quyền địa phương đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh triển khai và cơ bản hoàn thành mọi nội dung, điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội điểm vào các ngày 01, 02/4/2024 theo kế hoạch đề ra, như: công tác chuẩn bị nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội, công tác phân bổ và triệu tập đại biểu chính thức dự Đại hội, công tác đại biểu khách mời, công tác khen thưởng, công tác truyền thông tuyên truyền, công tác nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký điều hành Đại hội, công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ,  triển lãm chào mừng Đại hội, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, công tác hậu cần- an ninh – Y tế tổ chức Đại hội…

Đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh phát biểu tại Chương trình làm việc

Về những khó khăn, trở ngại trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Ban Chỉ đạo Đại hội huyện báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh xem xét thống nhất một số nội dung như: bổ sung thêm số lượng đại biểu mời dự Đại hội huyện Bắc Trà My (quy định không quá 50 người); giảm một chỉ tiêu đại biểu dân tộc Thái và tăng 01 đại biểu dân tộc Co tham dự Đại hội cấp tỉnh; cho chủ trương UBND huyện Bắc Trà My báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, cấp bổ sung cho huyện Bắc Trà My số kinh phí 200 triệu đồng để tổ chức Đại hội vì lí do hiện nay huyện chưa tự cân đối được nguồn thu để tổ chức Đại hội.