Tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ IV - năm 2024

Sáng ngày 02/4, huyện Bắc Trà My trọng thể khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV - năm 2024. Về tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Dũng- PBT Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Thái Bình – UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Lan- UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Thùy Dung- UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Anh Tuấn- TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh; Nguyễn Công Thanh- TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; A Lăng Mai- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; Lưu Tấn Lại – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh; cùng đại biểu các Sở, Ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Đại biểu chính thức của Đại hội có 150 đại biểu đại diện cho 27 thành phần dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện về tham dự Đại hội.

Là một huyện thuộc vùng núi cao của tỉnh, Bắc Trà My có 13 đơn vị hành chính cấp xã, 11.612 hộ dân với tổng dân số 48.488 người; trong đó, đồng bào DTTS có 26.813 người, chiếm tỷ lệ 55,3% dân số toàn huyện (dân tộc Xơ Đăng 40,2%, Co 11,24 %, M’nông 1,83%, các dân tộc thiểu số khác chiếm 2,02%). Phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện định cư, sinh sống chủ yếu tại các xã: Trà Ka, Trà Giáp, Trà Giác, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Giang đến Trà Nú, Trà Kót.

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ IV năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng của huyện Bắc Trà My trong năm 2024. Đại hội có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ III -năm 2019; đề ra chương trình hành động và Quyết tâm thư Đại hội lần thứ IV - giai đoạn 2024-2029. Đại hội là sự kiện trọng đại tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024; qua đó, tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.