Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”

Chiều ngày 07/5/2024, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”. Đồng chí A Lăng Mai, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị

Chi bộ được nghe  đồng chí Đặng Tấn Giản - Phó Bí thư Chi bộ báo cáo nội dung chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”, với 04 nội dung: (1) Đặt vấn đề về Trách nhiệm và Sợ trách nhiệm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đánh giá của Đảng và Nhà nước;  (2) Tình hình chung tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian qua; (3) Đánh giá thực trạng và nhận diện tại cơ quan; (4) Giải pháp khắc phục và đề xuất kiến nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nội hàm các khái niệm “Trách nhiệm”,  “ý thức trách nhiệm”, “Biểu hiện của bệnh sợ trách nhiệm”; đồng thời cùng khái quát tình hình chung tỉnh Quảng Nam, của Đảng bộ Khối và đánh giá thực trạng về trách nhiệm, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đảng viên, công chức thời gian qua tại cơ quan Ban Dân tộc, nhất là trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, đã đặt ra ý thức trách nhiệm ngày càng cao đối với công chức, đảng viên trong cơ quan. Qua đó làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế về ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức; đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm, ý thức trách nhiệm, khắc phục tâm lý lo ngại, cố gắng nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định, hạn chế đến mức thấp nhất những thiếu sót trong công tác.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí  A Lăng Mai -Bí thư Chi bộ yêu cầu cán bộ, đảng viên tập trung làm tốt một số nội dung:

1. Luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững và ổn định tư tưởng; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, quy chế làm việc, đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

2. Mỗi đảng viên cần tự rèn luyện, tự xây dựng kế hoạch công tác và nỗ lực, thận trọng, nghiên cứu kỹ quy định để mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy định.

3. Khuyến khích đảng viên, công chức có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn khi giải quyết công việc.

4.  Khuyến khích và bảo vệ công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ đảng viên, công chức. Khi đảng viên, công chức mạnh dạn thực hiện mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp lãnh đạo phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp.

5. Chi uỷ, lãnh đạo Ban nghiên cứu cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Kết luận 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung tại cơ quan.

Tin liên quan