Những thành tựu nổi bậc sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Giang lần thứ III – năm 2019

Trong 2 ngày 16, 17/5/2024, tại huyện Nam Giang, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Giang lần thứ IV – năm 2024 trọng thể được khai mạc với sự tham dự của 200 đại biểu; trong đó, có 150 đại biểu chính thức đại diện cho 10 thành phần dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Nam Giang là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ 120 km về phía Tây Bắc; địa giới hành chính huyện tiếp giáp huyện Đại Lộc và Nông Sơn ở Đông, phía Nam giáp huyện Phước Sơn, phía Bắc giáp với hai huyện Đông Giang và Tây Giang, phía Tây giáp huyện Đắk Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào. Tổng diện tích tự nhiên 1.842,88 km2; dân số toàn huyện năm 2022 là 26.686 người/7.459 hộ dân; trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 80,46% dân số toàn huyện, các dân tộc tại chổ có số dân đông như Cơ Tu: 15.985 khẩu, Gié Triêng: 4.814 người và một số dân tộc khác di cư tự do ở các địa phương phía Bắc vào từ những năm 1990 -1995. Về tổ chức đơn vị hành chính, hiện nay huyện có 12 xã, thị trấn với 50 thôn; trong đó, có 06 xã biên giới giáp với nước CHDCND Lào.

Qua Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ III – năm 2019, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đồng bào các DTTS huyện Nam Giang đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, phấn đấu vươn lên; triển khai đầy đủ, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, huyện góp phần quan trọng đẩy nhanh phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.