Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đông Giang lần thứ IV- năm 2024 đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029

Trong 02 ngày 06 và 07/6/2024, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đông Giang lần thứ IV- năm 2024 được trọng thể khai mạc với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức đại diện cho 23 thành phần dân tộc sinh sống trên địa bàn và 50 đại biểu khách mời. Tham dự Đại hội, đại biểu lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thị Thuỷ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; đồng chí Hà Ra Diêu, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh.

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần “Các dân tộc thiểu số huyện Đông Giang đoàn kết, vượt khó, khát vọng vươn lên; tập trung phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; quyết tâm xây dựng huyện Đông Giang giàu đẹp, văn minh”, Quyết tâm thư Đại hội được thông qua với sự nhất trí cao của 100% đại biểu chính thức dự Đại hội. Tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được trong giai đoạn 2019-2024, Quyết tâm thư Đại hội đã đề ra nhiều định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng  nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong giai đoạn tới; cụ thể như sau:

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đông Giang lần thứ IV – năm 2024

          Thứ nhất, Đại hội tái khẳng định đồng bào các dân tộc huyện Đông Giang có niềm tin son sắc vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và mãi mãi đi theo con đường của Đảng cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn, đó là kiên định với mục tiêu, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự giác nâng cao ý thức, rèn luyện đạo đức cách mạng; chung sức, đồng lòng cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2020-2025 đề ra.

          Thứ hai, để công tác dân tộc trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2024-2029 tiếp tục gặt hái thêm những thành công mới, Quyết tâm thư Đại hội đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần phải đạt được như sau:

          - Hỗ trợ đất ở, nhà ở, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cho 484 hộ gia đình theo chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2023-2025, đồng thời thực hiện có kết quả việc hỗ trợ nhà ở, đất ở, xây dựng các điểm định canh định cư và khu tái định cư từ các chương trình MTQG và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

          - Phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu giao thông kết nối vùng, liên vùng, liên xã thông suốt đảm bảo  phục vụ vận chuyển hàng hóa, đi lại cho người dân.

         - Phấn đấu phát triển hạ tầng công nghiệp CNTT của huyện đồng bộ, đảm bảo năng lực và an toàn, an ninh thông tin phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, tạo động lực thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

          - Trồng rừng gỗ lớn bình quân thực hiện 800 ha/ năm. Trong đó ưu tiên chuyển đổi diện tích trồng keo hiện có sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như cây quế, sao đen và các loại cây bản địa khác.

          - Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 7,5%/năm, đến cuối năm 2029  đạt trên 402,2 tỷ đồng.

          -  Phấn đấu đến năm 2029 có 40/40 thôn đạt chuẩn văn hóa, có 84,56% hộ gia đình văn hóa; phấn đấu  xây dựng hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận Lễ kết nghĩa  (prơnggooch) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; tiếp tục bảo tồn và phát triển  3 di sản văn hóa đã được công nhận.

          - Thu hút, tạo điều kiện doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn trên lĩnh vực Du lịch và Nông lâm nghiệp. Trong đó, thí điểm xây dựng từ 7 đến 9 mô hình khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

          - Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đến năm 2029  trên trên 65% .

          - Đưa người đi lao động nước ngoài bình quân 100 lao động/1 năm.

          - Thực hiện hiệu quả 3 chương trình MTQG đặc biệt nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giảm nghèo phấn đấu tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm trên 5%. Phấn đấu đến năm 2029 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9%.

          - Phấn đấu đến năm 2029 có 100%  Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và duy trì  thường xuyên các trạm đạt chuẩn giai đoạn trước; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%.

          - Giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng < 5 tuổi thể thấp còi của người dân tộc thiếu số còn dưới 17,4%.

          - Thu nhập bình quân đầu người/năm đến 2029 khoản 70 triệu đồng trở lên.

          - Nâng cao chất lượng dạy và học theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Phấn đấu đến năm 2029 có 100 % trường đạt chuẩn quốc gia các mức.

          - Tập trung bảo vệ phát triển rừng nâng độ che phủ đạt 67,7%, triển khai hiệu quả các phương án trồng dược liệu dưới tán rừng.

          - Phấn đấu đến cuối năm 2029 có 11/11 xã thị trấn có nhà máy nước sinh hoạt tập trung, số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Trong đó: Hộ sử dụng nước sạch đạt 86%.

          - Phấn đấu đến cuối năm 2029 có 90,8% số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh. Trong đó hộ dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 63,7% ( 5.505 hộ/8.641 hộ).

          - Bố trí cán bộ, công chức là người dân thiểu số ở cấp huyện đến năm 2029 đạt trên 50%, cấp xã đạt từ 80% đến 85% và giai đoạn 2025-2030  bố trí theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 10/02/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đồng chí Hà Ra Diêu, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội

          Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đại hội đề ra nhiều giải pháp cụ thể; trong đó ưu tiên nguồn nhân lực, vật lực bảo tồn, khôi phục và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đại hội kêu goi công đồng các dân tộc thiểu số huyện Đông Giang đoàn kết, phát huy nội lực quyết tâm xây dựng nông thôn mới, phấn đấu giảm nghèo thật sự bền vững. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, không trông chờ, ỷ lại; vận dụng hiệu quả nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy tối đa nội lực thông qua các mô hình, sản phẩm, việc làm cụ thể, thiết thực góp phần phát triển kinh tế hộ, tạo nền tảng vững chắc xây dựng quê hương Đông Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan