Huyện Nam Trà My đạt được nhiều thành tựu lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III – năm 2019

Sáng nay 14/6, khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My lần thứ IV năm 2024 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Về tham dự đại hội có 150 đại biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện và 50 đại biểu khách mời.

Nam Trà My là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, cách tỉnh lỵ gần 100 km về phía Tây Nam; diện tích tự nhiên 82.546,04 ha; huyện có 10 xã trực thuộc, trong đó có 9 xã khu vực III và 01 xã khu vực I theo Quyết định 861/2021/QĐ-TTg; dân số toàn huyện 32.342 người (tính đến cuối năm 2023), chủ yếu là đồng bào các dân tộc Xơ-đăng, Mnông, Co. Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III, các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trà My đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nỗ lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng mà Đại hội đã đề ra.

Khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV – năm 2024

Trong công tác giảm nghèo bền vững, Từ năm 2019 - 2020, huyện Nam Trà My được ngân sách trung ương, tỉnh bố trí để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng số tiền 35.669,580 triệu đồng. Giai đoạn 2021 – 2023, tổng nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững phân bổ hơn 161.986 tỷ đồng. Huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “3 cán bộ, công chức giúp 01 hộ thoát nghèo”; tăng cường phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và UBND xã giúp hộ đăng ký thoát nghèo hằng năm; nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Đến nay, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 thì tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 54,69% đầu năm 2022 xuống còn 36,3% cuối năm 2023, giảm 1.366 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 18,40% (bình quân giảm 9,2%/năm).

Kết quả triển Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới và thành công. Hiện nay, Nam Trà My có 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn huyện đạt trung bình đạt 10,7 tiêu chí/xã; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, an ninh nông thôn được bảo đảm, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc; Nhận thức trong đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến xã và nhân dân về xây dựng nông thôn mới đã có sự thay đổi rõ rệt; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã từng bước được xác định rõ ràng, nhờ vậy đã khuyến khích, động viên được người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất, thu nhập của người dân nông thôn ngày được nâng cao; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, khang trang, sạch đẹp hơn. 

Nhiều sản phẩm OCOOP đặc trưng được trưng bày tại không gian nơi tổ chức Đại hội

Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025) theo Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện có nhiều điểm nổi bậc. Đến nay, huyện đã xây dựng được 12 công trình nước sinh hoạt tập trung với 600 hộ gia đình thụ hưởng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.787 hộ gia đình thụ hưởng; hỗ trợ 16 nhà ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 277 hộ gia đình; hỗ trợ khoán bảo vệ 1.087,15 ha rừng; đầu tư xây dựng 41 công trình hạ tầng thiết yếu (12 công trình nước sinh hoạt tập trung, 16 công trình đường giao thông, 01 công trình đường nội bộ, 01 cầu vượt lũ, 09 công trình trường học, 01 công trình bệnh viện đa khoa huyện, 01 công trình cơ sở hạ tầng vườn sâm Tak Ngo); mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học cho 05 trường học; bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 126 học viên; tổ chức 18 lớp nâng cao năng lực cho cộng đồng; phục dựng 02 lễ hội truyền thống của các DTTS; tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực thu thập thông tin cho cộng tác viên thôn với 54 người tham dự; tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác Dân số tại 09 xã với 720 người tham gia; đã phổ cập tư vấn khám sức khỏe 630 người; tổ chức được 18 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về dân số; tổ chức khám và tư vấn sức khỏe 399 người dân là đồng bào DTTS; tổ chức 02 tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trên địa bàn; tuyên truyền và truyền thông về làm mẹ an toàn cho 275 lược bà mẹ mang thai; xây dựng và phát sóng 01 phóng sự truyền thông về phòng chống tác hại tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; triển khai 90 pano tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và 02 đợt tham quan học tập kinh nghiệm cho người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Từ các nguồn lực của Chương trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện đã được quan tâm tăng cường đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân. Chương trình triển khai đã tập trung giải quyết các yêu cầu bức xúc, thiết thực về đời sống và sản xuất; từng bước giải quyết nhu cầu thiết thực cho các hộ sắp xếp, ổn định dân cư, xóa nhà tạm, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; nâng cao mức sống văn hoá, tinh thần, vật chất cho người dân, qua đó đã bước đầu giúp người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi về nhận thức trong phát triển sản xuất, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc, tự thân nổ lực vươn lên.