Huyện Phước Sơn tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV – năm 2024

Sáng ngày 20/6, huyện Phước Sơn trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV – năm 2024 với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức đại diện cho 23 thành phần dân tộc sinh sống trên địa bàn và 50 đại biểu khách mời. Đại biểu tỉnh dự Đại hội có đồng chí đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh (thừa uỷ quyền lãnh đạo UBND tỉnh dự Đại hội); đồng chí Lê Thị Thuỷ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; đồng chí Đặng Tấn Phương, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

 Phước Sơn là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, cách Thành phố Tam kỳ 120 km về phía Tây; địa giới hành chính tiếp giáp một số địa phương như: huyện Nam Giang về phía Bắc, huyện Hiệp Đức về phía Đông, huyện Bắc và Nam Trà My về phía Nam và huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum về phía Tây. Toàn huyện có 12 đơn vị hành chính gồm 11 xã và 01 thị trấn với 42 thôn, tổ dân phố; trong đó có 10 xã đặc biệt khó khăn khu vực III, 01 xã và 01 thị trấn khu vực I theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dân số toàn huyện 28.600 khẩu/6.994 hộ với 24 thành phần dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Gié- Triêng chiếm 58,9%, dân tộc Kinh chiếm 32,1%, còn lại 9% là các dân tộc thiểu số khác như: Cơ Tu, Tày, Nùng, Xơ Đăng, Co, Mường, Thái ... cùng sinh sống đan xen, tạo nên bức tranh sinh động đầy màu sắc, đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Phước Sơn có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết; một lòng, một dạ đi theo Đảng, Bác Hồ; chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của nhà nước, đời sống của các đồng bào DTTS có nhiều đổi thay, chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như: Giao thông, y tế, giáo dục, điện, mạng viễn thông... Cùng với đó, các chính sách an sinh - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) được quan tâm đầu tư đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng; giúp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho vùng đồng bào DTTS.

Khai mạc phiên chính chức Đại hội

Tại phiên chính thức, Đại hội được lắng nghe toàn văn thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam tại Playku, Gia Lai ngày 19 tháng 4 năm 1946 do Đoàn Chủ tịch trình bày; qua đó hiệu triệu đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngày càng sung túc hơn, tốt đẹp hơn; chung sức, chung lòng cùng với các cấp chính quyền địa phương xây dựng huyện Phước Sơn ngày giàu đẹp và văn minh hơn.

Qua nội dung Báo cáo chính trị và các tham luận được trình bày tại Đại hội, chúng ta nhận thấy rằng huyện Phước Sơn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bậc thể hiện trên tất cả các mặt. Trong 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đồng bào các DTTS huyện Phước Sơn đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, phấn đấu vươn lên; triển khai đầy đủ, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, huyện góp phần quan trọng đẩy nhanh phát triển KT-XH, đảm bảo AN- QP trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.