Chuyển đổi số trong công tác dân tộc: Hành động kịp thời vì lợi ích của đồng bào DTTS

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của toàn xã hội, vì vậy, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành công tác dân tộc, coi đó là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách của Đảng, Nhà nước... liên quan tới vùng đồng bào DTTS và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào.

Cách kích hoạt tài khoản VNeID

Hướng dẫn nhanh:Vào ứng dụng VNeID > Nhập số định danh cá nhân và số điện thoại > Nhập mã OTP > Tạo mã passcode > Thiết lập câu hỏi bảo mật > Hoàn thành kích hoạt tài khoản

CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI THOẢN VNeID

Hướng dẫn nhanh: Tải ứng dụng VNelD > Mở ứng dụng > Ấn vào đăng ký tài khoản > Điền tên và số điện thoại > quét mã QR thẻ căn cước công dân > Nhập mã OTP được gửi về điện thoại > Thiết lập mật khẩu cho tài khoản

ỨNG DỤNG VNeID LÀ GÌ? ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNeID LÀ GÌ?

Hiện nay kỹ thuật số hoá dữ liệu đã được áp dụng vào quản lý dân cư và ứng dụng VNeID lại nổi lên cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chưa biết để tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng từ các tiện ích từ ứng dụng này. Sau đây, mơi bạn hãy cùng tìm hiểu về các khái niệm này để biết, khai thác và sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID.