Thông báo tiếp nhận công chức làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2022.

Thông báo Về việc tiếp nhận công chức và tuyển dụng nhân viên bảo vệ làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2022; Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc giao định suất hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28/7/2022 tại hội trường Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Chương trình giao lưu kết nghĩa và trao hỗ trợ nguồn lực thực hiện Mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế

Ngày 17/7/2022 tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn đã diễn ra chương trình giao lưu kết nghĩa - trao hỗ trợ nguồn lực triển khai Mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế và Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022 do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Viettel Quảng Nam và Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về các nội dung trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X

Chiều ngày 06.7.2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về các nội dung trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X. Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đinh Văn Hươm chủ trì buổi làm việc.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 29/6/2022, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 19–20/5/2022 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2022).

Hòa chung không khí hào hùng, sôi nổi của Tháng 4 lịch sử, sáng ngày 29/4/2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2022).