Triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Công tác bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những nhiệm vụ qua trọng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND tỉnh đã chỉ ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 7168/KH-UBND ngày 20/120/2023 về Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Ban Dân tộc tổ chức hội nghị lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2031

Ngày 17/3/2023 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị để lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hội nghị công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cơ quan Ban Dân tộc tỉnh tổ chức viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đầu xuân Quý Mão 2023

Sáng ngày 27/01(mùng 6 Tết), nhân dịp đầu năm Quý Mão 2023, trong không khí phản phất mưa xuân, tập thể cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã đến viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Phường An Phú, TP.Tam Kỳ.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam thăm và chúc Tết các hộ dân tộc thiểu số nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn huyện Tây Giang, Nam Giang và Phước Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thăm, chúc tết lãnh đạo và tặng quà cho 150 hộ DTTS khó khăn tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới ở các huyện Tây Giang, Nam Giang và Phước Sơn. Tổng kinh phí 75.000.000 đồng, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng.

Họp Văn phòng Điều Phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Quảng Nam

Ngày 12/01/2023, Văn phòng Điều Phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2030, tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2022; thông qua phương án phân bổ vốn sự nghiệp năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hà Ra Diêu – Phó Trưởng Ban Dân tộc, Chánh Văn phòng Điê phối Chương trình chủ trì cuộc họp

Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2023

Ngày 30/12/2022, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2022; đồng thời, đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị tổng kết Chính sách người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2022

Ngày 14/12/2022, tại hội trường Công an tỉnh Quảng Nam, Ban Dân tộc tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Chính sách người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, đại diện các Sở, ngành và UBND các huyện miền núi cùng với 97 người có uy tín đại diện cho 397 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị học tập, quán triết nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu của BCH Trung ương khóa XIII thành công tốt đẹp

Ngày 16/12/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu của BCH Trung ương khóa XIII cho toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan

Họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/12/2022 Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022, đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì cuộc họp.