qti test bdt title

qti test bdt sapo

Phát huy hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Ngày 06/01/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Cùng tham dự có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025 tại Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh và 03 Văn phòng Chương trình MTQG.

Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã ký ban hành Quyết định 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2030. Văn phòng điều phối có chức năng nhiệm vụ chính là tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2030

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp ngày 30/6/2022 về nội dung các Đề án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trình HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025 (Ban Chỉ đạo) vừa chủ trì họp với các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên thường trực và các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo về nội dung các Đề án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trình HĐND tỉnh và các vấn đề liên quan.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán xác định đại đoàn kết các dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nước ta, một quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em cùng sinh sống.

BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN PHƯỚC SƠN

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-BDT ngày 25/02/2022 của Ban Dân tộc, Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2022 Ban Dân tộc khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Phước sơn.

Bổ sung hơn 13,6 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi

Từ nguồn Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2021, UBND tỉnh phân bổ hơn 13,6 tỷ đồng cho UBND 5 huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang để thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng khu nội trú.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 653/KH-BDT ngày 20/9/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 với gần 200 người có uy tín tham gia tại các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Bắc Trà My.

Tết Trung thu ấm áp với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Trà My

Ngày 16/9/2021, tại Trường PTDTBTTH Trà Giáp ( thôn 3, xã Trà Giáp) tổ chức Chương trình Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi vùng đặc biệt khó khăn năm 2021

Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2020 về Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.