Lễ kết nghĩa giữa Công an Quảng Nam và UBND xã Phước Đức - huyện Phước Sơn

Sáng 25/5/2018, diễn ra Lễ kết nghĩa giữa Công an Quảng Nam và xã Phước Đức - huyện Phước Sơn

Quyết định Phân công các huyện đồng bằng, thành phố kết nghĩa với các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 5/4/2010 của UBND tỉnh về Phân công các huyện đồng bằng, thành phố kết nghĩa với các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam