Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020

Công an tỉnh công bố quyết định và tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020.

Sơ kết một năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; ngày 09/01/2017, tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2016 và xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác dân tộc năm 2017 của hai Ban.

Sơ kết một năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; ngày 09/01/2017, tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2016 và xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác dân tộc năm 2017 của hai Ban.