QUYẾT TÂM THƯ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ III

Ngày 26 và 27/9/2019, tại Thành phố Tam Kỳ, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III được tổ chức thành công tốt đẹp.

Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Chiều 4/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội.

Lời phát biểu tại Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam - 3-12-1945

Nhờ sức đoàn kết tranh đấu chung của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà, không còn có sự phân chia nòi giống, tiếng nói gì nữa. Trước kia các dân tộc để giành độc lập phải đoàn kết, bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng cần đoàn kết hơn nữa.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II - năm 2014

Sáng ngày 29/10/2014, tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II - năm 2014.