Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 118 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
39/QĐ-UBDT 03/02/2023 Đang có hiệu lực
1258/BDT-VP 27/12/2022 Đang có hiệu lực
1003/BC-BDT 08/11/2022 Đang có hiệu lực
827/QĐ-BDT 10/10/2022 Đang có hiệu lực
1015/QĐ-TTg 30/08/2022 Đang có hiệu lực
2130/QĐ-UBND 15/08/2022 Đang có hiệu lực
652/TB-BDT 12/08/2022 Đang có hiệu lực
652/TB-BDT 12/08/2022 Đang có hiệu lực
495/QĐ-UBDT 28/07/2022 Đang có hiệu lực
41/NQ-HĐND 20/07/2022 Đang có hiệu lực