Trích yếu 002
Lĩnh vực Văn bản góp ý
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Văn bản góp ý
Ngày ban hành 24/11/2021
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu 002