Trích yếu Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lĩnh vực Văn bản góp ý
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Văn bản góp ý
Ngày ban hành 27/07/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023