Số ký hiệu 460/QĐ-UBDT
Trích yếu Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Ủy ban Dân tộc - Bộ, ngành Trung ương
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 21/08/2020
Ngày có hiệu lực 21/08/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 460/QĐ-UBDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/08/2020

Văn bản liên quan