Số ký hiệu 498/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025"
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 14/04/2015
Ngày có hiệu lực 14/04/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định Phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025"
Số ký hiệu: 498/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/04/2015

Văn bản liên quan