Số ký hiệu 1163/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Đề án ''Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2017
Ngày có hiệu lực 08/08/2017
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định Phê duyệt Đề án ''Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021
Số ký hiệu: 1163/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/08/2017

Văn bản liên quan