Số ký hiệu 12/2018/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 06/03/2018
Ngày có hiệu lực 06/03/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS
Số ký hiệu: 12/2018/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/03/2018

Văn bản liên quan