Số ký hiệu 861/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định Phê duyệt danh sách các xã Khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021.2025
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày có hiệu lực 04/06/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định Phê duyệt danh sách các xã Khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021.2025
Số ký hiệu: 861/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/06/2021

Văn bản liên quan