Số ký hiệu 1227/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày có hiệu lực 14/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 1227/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/07/2021

Văn bản liên quan