Số ký hiệu 2405/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành TU-UBND-HĐND tỉnh;Sở, Ban, ngành liên quan
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày có hiệu lực 23/08/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 2405/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/08/2021

Văn bản liên quan