Số ký hiệu 65-KL/TW
Trích yếu Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
Lĩnh vực Công tác Đảng
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị, Ban Bí Thư
Loại văn bản Kết luận
Người ký
Ngày ban hành 30/10/2019
Ngày có hiệu lực 30/10/2019
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
Số ký hiệu: 65-KL/TW
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/10/2019

Văn bản liên quan