Số ký hiệu 210/QĐ-BDT
Trích yếu Quyết định 210/QĐ-BDT ngày 19/4/2021 của Ban Dân tộc Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 và công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019
Lĩnh vực Văn bản công khai
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 19/04/2021
Ngày có hiệu lực 19/04/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định 210/QĐ-BDT ngày 19/4/2021 của Ban Dân tộc Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 và công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019
Số ký hiệu: 210/QĐ-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/04/2021

Văn bản liên quan