Số ký hiệu MTCL ISO 9001:2015
Trích yếu Mục tiêu chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Công tác ISO
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản văn bản Khác
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2020
Ngày có hiệu lực 24/12/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Mục tiêu chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: MTCL ISO 9001:2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/12/2020

Văn bản liên quan