Số ký hiệu QT QL CSDT (04)
Trích yếu Quy trình công nhận người có uy tín theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Lĩnh vực Công tác ISO
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quy trình
Người ký
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày có hiệu lực 22/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy trình công nhận người có uy tín theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Số ký hiệu: QT QL CSDT (04)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/10/2021

Văn bản liên quan