Số ký hiệu 832/QĐ-BDT
Trích yếu Quyết đinh số 832/QĐ-BDT ngày 10/ 11/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lĩnh vực Công tác ISO
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản văn bản Khác
Người ký
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày có hiệu lực 10/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết đinh số 832/QĐ-BDT ngày 10/ 11/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Số ký hiệu: 832/QĐ-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/11/2021

Văn bản liên quan