Số ký hiệu 719/BDT-VP
Trích yếu Công văn 719/BDT-VP ngày 22/10/2020 của Ban Dân tộc về cung cấp nội dung cấu thành TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Ban Dân tộc (theo Quyết định 2860/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh)
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 22/10/2020
Ngày có hiệu lực 22/10/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Công văn 719/BDT-VP ngày 22/10/2020 của Ban Dân tộc về cung cấp nội dung cấu thành TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Ban Dân tộc (theo Quyết định 2860/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh)
Số ký hiệu: 719/BDT-VP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Văn bản liên quan