Số ký hiệu TTHC: 1.004875
Trích yếu Bao gồm trình tự, cách thức thực hiện và các biểu mẫu kèm theo!
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Loại văn bản văn bản Khác
Người ký
Ngày ban hành 06/03/2018
Ngày có hiệu lực 06/03/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Bao gồm trình tự, cách thức thực hiện và các biểu mẫu kèm theo!
Số ký hiệu: TTHC: 1.004875
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/03/2018

Văn bản liên quan