Số ký hiệu 2632
Trích yếu Thông báo số 2632/TB-CA-PC02 của Công an tỉnh Quảng Nam về cảnh giác tham gia ứng dụng thanh toán hộ Myaladdiz
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành TU-UBND-HĐND tỉnh;Sở, Ban, ngành liên quan
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 01/09/2020
Ngày có hiệu lực 01/09/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo số 2632/TB-CA-PC02 của Công an tỉnh Quảng Nam về cảnh giác tham gia ứng dụng thanh toán hộ Myaladdiz
Số ký hiệu: 2632
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020

Văn bản liên quan