Số ký hiệu 203/BC-BDT
Trích yếu Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" (giai đoạn 2015-2020)
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" (giai đoạn 2015-2020)
Số ký hiệu: 203/BC-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Văn bản liên quan