Số ký hiệu 371/QĐ-BDT
Trích yếu Quyết định Về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2030
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký A Lăng Mai
Ngày ban hành 27/05/2020
Ngày có hiệu lực 27/05/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định Về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2030
Số ký hiệu: 371/QĐ-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/05/2020

Văn bản liên quan