Số ký hiệu 420/BC-BDT
Trích yếu BÁO CÁO Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam (phục vụ làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh)
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký A Lăng Mai
Ngày ban hành 18/06/2020
Ngày có hiệu lực 18/06/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
BÁO CÁO Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam (phục vụ làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh)
Số ký hiệu: 420/BC-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/06/2020

Văn bản liên quan