Số ký hiệu 495/KL-BDT
Trích yếu Kết luận thanh tra Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, công tác duy tu bảo dưỡng công trình Chương trình 135; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Chính sách đối với Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trong năm 2018 và 2019 tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kết luận
Người ký A Lăng Mai
Ngày ban hành 24/07/2020
Ngày có hiệu lực 24/07/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận thanh tra Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, công tác duy tu bảo dưỡng công trình Chương trình 135; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Chính sách đối với Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trong năm 2018 và 2019 tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Số ký hiệu: 495/KL-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/07/2020

Văn bản liên quan