Số ký hiệu 611/BC-BDT
Trích yếu Báo cáo Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công Ban Dân tộc năm 2021
Lĩnh vực Công tác Dân tộc
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký A Lăng Mai
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày có hiệu lực 07/09/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công Ban Dân tộc năm 2021
Số ký hiệu: 611/BC-BDT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/09/2021

Văn bản liên quan